مطالب مهم

16آگوست 2018

انجام امور آتش نشانی مربوط به ساختمان مشاوره ، ،طراحی ،نظارت ،اخذ تاییدیه آتش نشانی ،علت یابی آتش سوزی ،پیگیری امور مربوطه تایید آتش نشانی برای ساختمانهای دارای تغییر کاربری ،ساختمانهای 5طبقه مسکونی وبرج های بلند مرتبه ، زیر نظر کارشناس دادگستری رشته  آتش سوزی وآتش نشانی مشاوره برابر است با صرفه جویی در هزینه […]