یکی از مهم ترین عواملی که در طراحی یک پروژه می بایست لحاظ شود، شرایط اقلیمی سایت می باشد. با افزایش آب و هوای یک سایت و تاثیر آن بر روی ساختمان، شرایطی سختی حاصل شده و ضرورت تعبیه متریال های عایق و تطبیق پذیر را دوچندان می کند. با این حال در برخی کشورها (مانند مکزیک) به خاطر شرایط اقلیمی منصحربه فرد آب و هوایی، می توانید برای معمار یا طراح یک فرصت باشد تا با تلفیق عناصر و ویژگی های طبیعی سایت خود با پروژه، شرایط اقلیمی و کیفیت بصری پروژه خود را افزایش دهند.
پاسیو یکی از فضاهای سنتی خانه های مکزیکی است. پاسیوها اثرات روانشاختی جالبی را خلق می کنند که مفهوم درونی و بیرونی مشترک یک ساختمان را به هم متصل می نماید. عرصه پاسیو یک راه ساده برای آوردن نور خورشید، باران و طراوت طبیعت به داخل ساختمان می باشد تا مسیری برای همزیستی فضای داخل و خارج باشد. به همین دلیل در نقطه یا نقاطی استراتژیک فضاهایی لحاظ می شود که بهترین موقعیت مکانی برای تلفیق طبیعت با داخل پروژه می باشند. در ادامه پروژه هایی در کشور مکزیک را معرفی کردیم که از پاسیو به عنوان منبع طراحی خود استفاده کرده اند.

Amacueca House / CoA arquitectura + Departamento de Arquitectura

طراحی پاسیو

Casa Bruma / Fernanda Canales

طراحی پاسیو

L House / Dellekamp Arquitectos

طراحی پاسیو

Sole Houses / SANTOSCREATIVOS + VTALLER

طراحی پاسیو

albino ortega house / Rozana Montiel | Estudio de Arquitectura

طراحی پاسیو

Un Patio / P11 Arquitectos

طراحی پاسیو

Quinta Gaby / Taller Tlaiye

طراحی پاسیو
طراحی پاسیو

AS Building / Ambrosi I Etchegaray

طراحی پاسیو

CSF House / Lopez Duplan Arquitectos

طراحی پاسیو

Asintelix Offices / EZEQUIELFARCA

طراحی پاسیو

HL-1 House / [H] arquitectos

طراحی پاسیو

Hill House Studio / CCA Centro de Colaboracion Arquitectonica

طراحی پاسیو

Campestre House / TAAB

طراحی پاسیو

Next Hydroponic Plant / CC Arquitectos

طراحی پاسیو
تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *