طراحی معماری

در صورت داشتن دستور نقشه، آپلود نمایید در غیر این صورت برای پیش طراحی کروکی خود را ارسال نمایی….

 

فاز دوم معماری پلان کامل پیش نقشه متراژ
      تا 300 متر
      از 300 تا 500 متر
      از 500 تا 1000 متر
      از 1000 تا 1500 متر
      از 1500 تا 2000 متر
      از 2000 متر به بالا