طراحی داخلی

برای بررسی طراحی و سلیقه کارفرما و همفکری برای ارائه طراحی داخلی مورد پسند، حضور در شرکت الزامی می باشد…

آدرس: تهران – انتهای خیابان قلعه مرغی – بیست متری ابوذر – میدان مقدم – روبروی بانک ملی – پلاک 166 – طبقه دوم….